ปลั๊กคอนกรีตมวลเบา

ชื่อสินค้า :   ปลั๊กคอนกรีตมวลเบา
มาตรฐาน :    -
วัตถุดิบ :   STEEL
ชุบ :    CR3+

ขนาด : 

 

 

  M6 x 32

  M8 x 38

  M8 x 60

  M10 x 60

 

 

 

Visitors: 250,308