เว็ดจ์แองเคอร์

ชื่อสินค้า :   เว็ดจ์แองเคอร์
มาตรฐาน :    -
วัตถุดิบ :    STEEL
ชุบ :    CR3

ขนาด : 

 

 

  WA-645      WA-665  

  WA-850      WA-875      WA-8115

  WA-1060    WA-1090     WA-10120   WA-10150

  WA-1270    WA-12100   WA-12110   WA-12180

  WA-16100  WA-16125   WA-16145   WA-16220

  WA-20120  WA-20170   WA-20300

 

 

 

Visitors: 257,707