สกรูเหลี่ยมมิลขาว

ชื่อสินค้า :   สกรูเหลียมมิลขาว เกรด 4.6
มาตรฐาน :    JIS B1180
วัตถุดิบ :    4.6
ชุบ :    WHITE ZINC

ขนาด(มิล) : 

 

 

 

 

  M5 x 10 - 50 (Pitch 0.8)              

  M6 x 10 - 100 (Pitch 1.0)               

  M8 x 10 - 150 (Pitch 1.25)             

  M10 x 20 - 150 (Pitch 1.25)             

  M12 x 25 - 100 (Pitch 1.5)  

 

 

Visitors: 257,707