สกรูเหลี่ยมมิลดำ 8.8

ชื่อสินค้า :   สกรูเหลียมมิลดำเกรด 8.8
มาตรฐาน :    DIN931,933
วัตถุดิบ :    8.8
ชุบ :    BLACK

ขนาด(มิล) : 

 

 

 

 

  M6 x 12 - 35               M16 x 30 - 150

  M8 x 12 - 150             M18 x 40 - 150

  M10 x 20 - 150           M20 x 40 - 200

  M12 x 20 - 150           M24 x 50 -200

  M14 x 30 - 150

 

Visitors: 255,228