สกรูเหลี่ยมมิลดำ 8.8 ชุบ HDG

ชื่อสินค้า :   สกรูหัวเหลี่ยมเกรด 8.8 ชุบ HDG
มาตรฐาน :    DIN931, 933
วัตถุดิบ :    8.8
ชุบ :    HDG

ขนาด(มิล) : 

 

 

 

 

 

 

  M8 x 20 - 150          M22 x 50 - 300

  M10 x 20 - 250        M24 x 50 - 300

  M12 x 20 - 300        M27 x 65 - 300

  M14 x 20 - 150        M30 x 70 - 300

  M16 x 25 - 300        M33 x 70 - 300

  M18 x 40 - 250        M36 x 70 - 300

  M20 x 40 - 300 

 

Visitors: 257,704