สตัดเกลียวตลอดดำ

ชื่อสินค้า :   สตัดเกลียวตลอด ดำ
มาตรฐาน :    DIN975
วัตถุดิบ :    SS400
ชุบ :    BLACK

ขนาด (มิล) : 

 

 

 

 

  [1m]    M6-1.00         M16-2.00       M27-3.00

             M8-1.25         M18-2.50       M30-3.50

             M10-1.50       M20-2.50       M36-4.00 

             M12-1.75       M22-2.50

             M14-2.00       M24-3.00

ขนาด (หุน) : 

 

 

 

 

 

 

  [1m]    1/4"-20          1/2"-12        1"-8

             5/16"-18        5/8"-11        1.1/8"-7

             3/8"-16          3/4"-10        1.1/4"-7

             7/16"-14        7/8"-9          1.1/2"-6

  [1.5m]  3/8"-10         1/2"-12         5/8"-11

  [2m]     3/8"-10         1/2"-12         5/8"-11

  [3m]     3/8"-10

 

Visitors: 254,132