แหวนกดเพลาSPN

ชื่อสินค้า :   แหวนกดเพลาSPN
มาตรฐาน :    JIS
วัตถุดิบ :    STEEL
ชุบ :    -

ขนาด : 

 

 

 

  SPN-1.2        SPN-3       SPN-8

  SPN-1.5        SPN-4       SPN-10

  SPN-2           SPN-5       SPN-12

  SPN-2.4        SPN-6

Visitors: 248,907