พุ๊กตะปู

ชื่อสินค้า :   พุ๊กตะปู SANKO (ญี่ปุ่น)
มาตรฐาน :    -
วัตถุดิบ :    STEEL
ชุบ :    CR3

ขนาด : 

 

 

  C-645 - 660          C-1260 - 1215

  C-840 - 890          C-1680 - 1619

  C-1050 - 1012       C-2010 - 2023

Visitors: 256,387