เหล็กรัด Orbit

ชื่อสินค้า :   เหล็กรัด ORBIT
มาตรฐาน :    -
วัตถุดิบ :    STEEL
ชุบ :    -

ขนาด : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3/8" - 1/2"            2.3/8" - 3.1/8"

  1/2" - 5/8"            2.3/4" - 3.1/2"

  1/2" - 3/4"            3.1/4" - 4"

  5/8" - 7/8"            3.3/4" - 3.1/2"

  3/4" - 1"               4.1/8" - 5"

  7/8" - 1.1/8"         5" - 5.3/4"

  1" - 1.3/8"            5.3/4" - 6.1/4"

  1.1/8" - 1.5/8"      5.7/8" - 7"

  1.1/4" - 1.7/8"      6.7/8" - 8"

  1.1/2" - 2.1/8"      7.7/8" - 9"

  1.3/4" - 2.3/8"      8.7/8" - 10"

  2" - 2.3/4"            9.7/8" - 11"

Visitors: 256,388