เครวิสแฮงเกอร์

ชื่อสินค้า :   ชุดแขวนท่อ (CLEVIS HANGERS)
มาตรฐาน :    - 
วัตถุดิบ :    HOT-ROLLED STEEL
ชุบ :    WHITE ZINC, HDG

ขนาด : 

 

  1/2" - 1"   1.1/4" - 2"   2.1/2" - 3"   4" - 6"

  10" - 14" (ไซซ์พิเศษ)

Visitors: 255,228