ปิ้นตัวอาร์

ชื่อสินค้า :   ปิ๊นตัวR
มาตรฐาน :    JIS
วัตถุดิบ :    STEEL
ชุบ :    WHITE ZINC
ขนาด :    SSP-4 - 8   SSP-10 - 16
Visitors: 255,230