ปิ้นตะกุด

ชื่อสินค้า :   ปิ๊นตะกุด
มาตรฐาน :    JIS
วัตถุดิบ :    STEEL 
ชุบ :    BLACK 

ขนาด : 

 

 

 

 

 

 

  M1.5 x 6 - 26         M4.5 x 8 - 80

  M1.6 x 6 - 26         M5 x 8 - 80

  M2 x 6 - 33            M6 x 10 - 100

  M2.5 x 6 - 33         M8 x 14 - 100

  M3 x 6 - 50            M10 x 18 - 100

  M3.5 x 6 - 50         M12 x 20 - 140

  M4 x 8 - 70            M16 x 32 - 100

Visitors: 257,707