ยูล็อคนัท

ชื่อสินค้า :   ยู-ล็อคนัท ชุบขาว
มาตรฐาน :    -
วัตถุดิบ :    STEEL
ชุบ :    WHITE ZINC
ขนาด(มิล) : 

  M4-0.7         M12-1.75

  M5-0.8         M14-2.0

  M6-1.0         M16-2.0

  M8-1.25       M18-2.5

  M10-1.5       M20-2.5

Visitors: 256,387