ข้อต่อสตัด

ชื่อสินค้า :   ข้อต่อสตัด
มาตรฐาน :    - 
วัตถุดิบ :    STEEL
ชุบ :    WHITE ZINC / HDG

ขนาด(มิล) : 

 

 

 

  M6 x 1.0 x 40            M16 x 2.0 x 40

  M8 x 1.25 x 40          M20 x 2.5 x 60

  M10 x 1.5 x 40          M24 x 3.0 x 80

  M12 x 1.75 x 40

ขนาด(หุน) : 

 

 

  1/4" x 20 x 1.1/2"        1/2" x 12 x1.3/4"

  5/18" x 18 x 1.3/4"      5/8" x 11 x 2.1/8" 

  3/8" x 16 x 1.3/4"        3/4" x 10 x 2.3/4"

Visitors: 261,512