แหวนกดล็อค

ชื่อสินค้า :   แหวนกดล็อค CSTW ชุบดำ
มาตรฐาน :    -
วัตถุดิบ :    SPRING STEEL
ชุบ :    BLACK
ขนาด :    CSTW-3 - 5    CSTW-6 - 10    CSTW-12 - 16
Visitors: 250,307