สกรูกะทะผ่า

ชื่อสินค้า :   สกรูหัวกะทะผ่า
มาตรฐาน :    JIS
วัตถุดิบ :    STEEL
ชุบ :    WHITE ZINC
ขนาด(หุน) :    1/4" x 1/4" - 6"
Visitors: 255,230