สกรูหัวกลมผ่า

ชื่อสินค้า :   สกรูหัวกลมผ่า
มาตรฐาน :    JIS
วัตถุดิบ :    STEEL
ชุบ :    WHITE ZINC

ขนาด(หุน) : 

 

 

  1/8" x 1/4" - 3"

  5/32" x 1/4" - 3"

  3/16" x 1/4" - 6"

Visitors: 257,704