สกรูปลายสว่านหัวเหลี่ยมชุบดาโก

ชื่อสินค้า :   สกรูปลายสว่านหัวเหลี่ยมชุบดาโก
มาตรฐาน :    DIN7504K
วัตถุดิบ :    STEEL
ชุบ :    DRACOTIZED

ขนาด : 

 

  #12-24G x 19-20mm - 55mm    

  #10 x 16 x 3/4"

Visitors: 255,230