เกลียวเหล็กผ่าติดแหวน HWS

ชื่อลูกค้า :   เกลียวเหล็ก หัวเหลี่ยมผ่าติดแหวน HWS
มาตรฐาน :    DIN7504
วัตถุดิบ :    STEEL
ชุบ :    WHITE ZINC

ขนาด(หุน) : 

 

  #8 x 3/8" - 1.1/2"        #12 x 3/8" - 1.1/2"

  #10 x 3/8" - 1.1/2"      #14 x 3/8" - 1.1/2"

Visitors: 256,387