สกรูเหลี่ยมเพลาขาว

ชื่อสินค้า :   สกรูเหลี่ยมเพลาขาว
มาตรฐาน :   
วัตถุดิบ :   
ชุบ :   

ขนาด(หุน) : 

 

 

 

 

 

 

  1/2" x 1/4" - 1/2"          1.1/4" x 1/4" - 1/2"

  5/8" x 1/4" - 1/2"          1.1/2" x 1/4" - 1/2"

  3/4" x 1/4" - 1/2"          2.1/2" x 1/4" - 1/2"

  1" x 1/4" - 1/2"             2.1/2" x 1/4" - 1/2"

  4.1/2" x 1/4" - 1/2"       3" x 1/4" - 1/2"

  5" x 1/4" - 1/2"             3.1/2" x 1/4" - 1/2"

  6" x 1/4" - 1/2"             4" x 1/4" - 1/2"

Visitors: 255,228