เคเบิ้ลไทร์

ชื่อสินค้า :   สาย CABLE TIES
มาตรฐาน :    -
วัตถุดิบ :    POLYAMIDE
ชุบ :    WHITE, BLACK
ขนาด : 

  2.5 x 4"          4.8 x 10"          9.0 x 22"

  2.5 x 6"          4.8 x 12"          9.0 x 29"

  3.6 x 12"        4.8 x 15"          9.0 x 32"

  4.8 x 8"          7.2 x 16"

Visitors: 255,230