แหวน

  

                

        แหวนอีแปะดำ           แหวนอีแปะชุบขาว            แหวนสปริงดำ            แหวนสปริงชุบขาว

 

              

        แหวนล็อคนอก             แหวนล็อคใน             แหวนจักรนอก             แหวนจักรใน

    

            

         แหวนตัวอี               แหวนคลื่น             แหวนจักรถี่นอก           แหวนเตเปอร์5องศา 

 

           

     แหวนเตเปอร์8องศา          แหวนสปริงจาน          แหวนจักรเตเปอร์CW          แหวนกดเพลา

 

  

       แหวนกดล็อค

                

      

Visitors: 256,388