สกรู-น็อต

    

    

    

    

    

    

  สกรูหัวจม                                                    สกรูหัวหกเหลี่ยม           

  สกรูเกลียวปล่อย                                                สกรูปลายสว่าน               

  สกรูมิล                                                      หัวน็อต

  สตัด                                                        ปิ๊น / ตะปูยิง

  ยูโบล์ท / แฮงเกอร์                                              แหวน

  พุ๊ก                                                         เหล็กรัดท่อ

Visitors: 252,288